Genealogie Alblasserwaard

Voorouderonderzoek in de Alblasserwaard

Welkom bij Genealogie Alblasserwaard

Onafhankelijke en gratis database voor voorouderonderzoek in de Alblasserwaard

Privacy

Toestemming gebruik gegevens i.v.m. AGV

In het kader van de "Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)" vragen wij alle gebruikers om toestemming om hun gegevens vast te leggen.

Wat is de AVG
De "Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)" is een uitwerking van de Europese GDPR (General Data Protection Regulation).
Deze AVG beschrijft de regels waar iedereen die persoonsgegevens bewerkt zich aan moet houden. Naast goede bescherming van die gegevens (o.a. https verbindingen) moet ook iedereen expliciet toestemming geven om zijn/haar gegevens voor een bepaald doel te gebruiken. Dus vandaar onze actie om te vragen om toestemming. Zonder deze toestemming moeten we jouw gegevens verwijderen.

Waarom leggen we gegevens vast?
Alleen geregistreerde bezoekers kunnen inloggen in de database. Deze database bevat genealogische informatie en is afgeschermd door middel van een persoonlijke inlog per bezoeker. Ook sturen we je af en toe een bericht of nieuwsbrief.

Welke gegevens houden we vast van geregistreerde bezoekers?
Je email en wachtwoord om in te loggen.
Je naam, adres en woonplaats
Voor de administratie registreren we het IP adres en tijdstip van het laatste bezoek om te kijken of het account nog gebruikt wordt.

Wat voor informatie delen we?
Eenvoudig: Geen.
We delen gegevens van geregistreerden niet met derden, deze worden alleen gebruikt door de beheerder van https://alblasserwaard-genealogie.nl

Vanaf 22 mei 2018 kan de database alleen nog gebruikt worden met een persoonlijke inlog die verkregen kan worden door gratis registratie en waarbij bovengenoemde toestemming gegeven wordt.

 • Kunnen de gegevens worden verwijderd?
  Ja zeker, via de beheerder kunnen de gegevens van jezelf verwijderd worden. We verwijderen dan echt alles.

  Worden de gegevens wel eens door de beheerder verwijderd?
  Jawel indien je:
  - geen toestemming geeft de gegevens te gebruiken
  - account anderhalf jaar niet is gebruikt
  - aantoonbaar foute gegevens invult
  - emailadres onjuist is

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen:

Recht op inzage in jouw persoonsgegevens;

Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens;

Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;

Recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens;

Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen via het emailadres waarna je binnen 48 uur een bevestiging zal ontvangen.


Is het erg als mijn gegevens zijn verwijderd?
Op zich niet, je kunt weer gewoon een account aanmaken. Je moet dan natuurlijk wel toestemming geven.

Dus: Belangrijk!
Zonder deze toestemming worden je gegevens verwijderd

Informatie en beeldmateriaal van deze website is met bronvermelding vrij te gebruiken. Bij publicatie verklaart u door registratie zelf de regels rond privacy in acht te nemen. Genealogie Alblasserwaard wijst verantwoordelijkheid voor het publiceren op andere websites dan Genealogie Alblasserwaard bij voorbaat van de hand.

De beheerders van de website Genealogie Alblasserwaard streven geen enkel commercieel doel na en stellen de gegevens van deze website gratis ter beschikking aan geinteresseerden. Derhalve zijn zij ondanks de zorgvuldigheid bij het verwerken van gegevens niet verantwoordelijk voor juistheid van alle gegevens. Controle bij de bron is aanbevolen en een eigen verantwoordelijkheid.